Leermethode Nederlands

TaalBoost is een nieuwe lees- en leermethode voor Nederlands, die op twee manieren aangewend kan worden:

 • als basismethode met veel ruimte om je lessen verder uit te bouwen,
 • als remediëringsmethode voor de eerste graad.

 

Met Taalboost werk je handelingsgericht op een geïntegreerde en hoogkwalitatieve manier aan

 • een stevige basis voor taalbeschouwing
 • (vakoverschrijdende) vaardigheden: lezen, kijken, luisteren, spreken en schrijven
 • schooltaal en functionele taal
 • 21ste-eeuwse doelen: zelfregulerend leren, ICT-vaardigheden, kritisch denken ...

 

Enkele troeven:

De leermethode focust zich in hoofdzaak op het realiseren van de eindtermen en basisleerplandoelen in de eerste graad. Dit creëert de nodige ruimte om

 • je creativiteit als leraar aan te wenden,
 • in te spelen op de actualiteit,
 • gericht te differentiëren in kennis én vaardigheden,

met als doel het taalniveau en -plezier bij je leerlingen te verhogen.

Daarnaast kan het leerwerkboek gebruikt worden als remediëring voor leerlingen die zwakke(re) resultaten behalen op de taaltesten Nederlands van Diatoetsen: Diatekst, Diawoord, Diaspel en Diafoon.

Dankzij duidelijke en eenvoudige icoontjes in de linkermarge is de leerling in staat om zijn eigen groeiproces, aansluitend op deze taaltoetsen, op te volgen.

Remediëring binnen de eerste graad, het eerste jaar of het tweede jaar: aan jou de keuze!

De moeilijkheidsgraad van teksten en opdrachten loopt op van 'naar 1F' - op '1F' - 'naar 2F':

 • modules 1, 2 en 3: niveau 1F (groen)
 • modules 4, 5 en 6: niveau naar 2F (oranje)
 • modules 7 en 8: niveau naar 2F (rood)

De kleuren zijn overeenkomstig met de groeiwijzer van Diatoetsen.

 

Een voorbeeld: je kunt de eerste vier modules als remediëringsoefeningen voor het eerste jaar aanbieden. De overige 4 modules bewaar je voor het tweede jaar.

 

 

De leermethode is netoverstijgend. Ca. 85 - 90 % van de leerplandoelen worden in de methode gerealiseerd. Toch heb je als leraar meer dan voldoende ruimte voor eigen inbreng!

Klik hieronder voor een proefkatern.

Wil je meer informatie over de visie en het didactisch handelen met Taalboost? Contacteer ons.

De methode bestaat uit

 • een leerwerkboek met 8 thematische modules, waarbij de teksten in
 • moeilijkheidsgraad oplopen van niveau 'naar 1F/1F tot 'naar 2F, oranje/rood'.
 • een digitale handleiding bestaande uit:
  • bijbehorende wijzers met theorie en strategieën,

bijbehorende evaluatiefiches (Word-document), zelf aan te passen aan je eigen evaluatiesysteem,

 • een digitale beeldbank via https://onderwijs.hetarchief.be/ waarop je je zelf moet registreren (gratis) met je stamboeknummer.

 

De taaltijdschriften 'Lees' uit Diaplus Nederlands en 'Teksten van de maand' sluiten mooi aan op deze methode.

Bestel een abonnement op Diaplus Nederlands.

Bestellen kan vanaf heden enkel via Diataal België, DiaBe bvba: www.diabe.be

 

Educa is voor België erkend samenwerkpartner met Diataal BV en DiaBe bvba.

© Educa 2017

ondernemingsnummer 0665.826.707