Werken met genormeerde testen bij leerbegeleiding en taalondersteuning

 • om je vorderingen zichtbaar te maken: je ziet je vooruitgang (of werkpunten).
 • om heel gericht te kunnen werken zodat we niet onnodig (lang) blijven werken aan wat je al kunt.
 • omdat Educa een kwalitatieve ondersteuning en opvolging wil garanderen en daarvoor alles in het werk stelt.

 

Taaltesten voor Nederlands

Educa werkt met 5 toetsen om het beheersingsniveau van de taalcomponenten in beeld te brengen:

 • technisch lezen
 • begrijpend lezen: woord-, zins- en tekstniveau
 • woordenschat
 • taalbeschouwing: woordspelling, werkwoordspelling en woord-en zinsleer
 • luisteren

 

De resultaten worden vertaald in beheersingsniveaus gekoppeld aan het Europees Referentiekader. Er wordt altijd een begin- en vervolgmeting afgenomen.

 

De testen kunnen afgenomen worden vanaf het vierde leerjaar basisonderwijs t.e.m. het derde/vierde jaar secundair onderwijs (m.u.v. de luistertoetsen)

 

Het bijspijkeren van het Nederlands kan via Educa. Dankzij het inzetten van deze toetsen beperken we ons niet tot 'klassieke' bijlessen Nederlands, maar tillen we ze naar een hoger niveau. Lees hier meer.

Om het beheersingsniveau voor het vak Engels in beeld te brengen, doet Educa een beroep op 2 toetsen:

 • begrijpend lezen: woord-, zins- en tekstniveau
 • woordenschat

 

 

De resultaten worden vertaald in beheersingsniveaus gekoppeld aan het Europees Referentiekader. Er wordt altijd een begin- en vervolgmeting afgenomen.

 

De testen kunnen afgenomen worden vanaf het tweede jaar t.e.m. het vijfde jaar secundair onderwijs.

 

Educa kan geen remediëring aanbieden, maar maakt graag een verslag en verwijst je graag door naar een bijlesleerkracht Engels.

Taaltesten voor Engels

Testen voor rekenen/wiskunde

Tot slot kan ook het beheersingsniveau voor rekenen en wiskunde in beeld gebracht worden met behulp van volgende toetsen:

 • getallen
 • verhoudingen
 • meten en meetkunde
 • verbanden

 

 

De resultaten worden vertaald in beheersingsniveaus gekoppeld aan het Europees Referentiekader. Er wordt altijd een begin- en vervolgmeting afgenomen.

 

De testen kunnen afgenomen worden vanaf het eerste jaar t.e.m. het derde jaar secundair onderwijs.

 

Educa kan geen remediëring aanbieden, maar maakt graag een verslag en verwijst je door naar een bijlesleerkracht wiskunde.

 

 

Educa als erkend onderwijsadviseur

Naast leerkracht en leerbegeleider is Jonathan in Vlaanderen ook actief als onderwijsadviseur bij Diatoetsen (www.diatoetsen.be).

In de voorbije jaren bouwde hij binnen schoolse context intern een talenbeleid met deze peilingstoetsen met succes uit en heeft dus ruim ervaring met het inzetten van deze toetsen en de remediëring ervan.

© Educa 2017

ondernemingsnummer 0665.826.707