leerbegeleiding &

taalontwikkelend lesgeven

 • opleiding
 • ondersteuning
 • intervisie
 • nieuw: workshop 'gerichte feedback'

 

 

 

 • implementatie talenbeleid
 • GOK: taalvaardigheidsonderwijs
 • workshops / taalprojecten
 • ondersteuning en begeleiding
 • werken met genormeerde (taal)testen

 

 

 • leermethodes Nederlands
 • leren leren

 

 

 

 

 

 

NIEUW/BESCHIKBAAR : LEERMETHODE NEDERLANDS - TAALBOOST 1

 

Werk handelingsgericht op een geïntegreerde en hoogkwalitatieve manier aan

 • een stevige basis voor taalbeschouwing
 • (vakoverschrijdende) vaardigheden: lezen, kijken, luisteren, spreken en schrijven
 • schooltaal en functionele taal
 • 21ste-eeuwse doelen: zelfregulerend leren, ICT-vaardigheden, kritisch denken ...

 

Creëer ruimte voor je eigen inbreng en creativiteit als leraar Nederlands!

Meer info/bestelling Taalboost 1

NIEUW/BESCHIKBAAR: 'Slim leren' - leren leren in de eerste graad in de 21ste eeuw

 • planning en organisatie,

dag-, week- en examenplanning

omgaan met groepswerken ...

 • breinvriendelijk leren:

verwerken van leerstof (informatie) volgens het 4-fasenplan OVUR ,

verwerken van woordenschat, definities ...

 • inzichtelijk leren: mindmapping, conceptmappen,
 • begrijpen en ontleden van opdrachten,
 • inzetten van multimedia en omgaan met bronnen

Meer info/bestelling Slim leren

© Educa 2017

ondernemingsnummer 0665.826.707