Groeien in

leren & taal

 • leerbegeleiding
 • studiecoaching
 • mindmapping
 • genormeerde testen

rekenen en wiskunde


Lees meer

 • taalondersteuning
 • genormeerde testen

Nederlands / Engels
Lees meer

 • professionalisering
 • advies en begeleiding
 • opleiding
 • workshops
 • leermethodes


Lees meer

OUDERS, LEERLINGEN EN STUDENTEN


Groeien in


 • studievaardigheden

om de koffer aan leermethodes te verruimen zodat je in staat bent de meest efficiënte en effectieve methodiek te gebruiken bij het verwerken van nieuwe informatie.


 • taalontwikkeling

omdat leren leren en tekstbegrip hand in hand gaan.


 • zelfstandigheid en zelfvertrouwen

om steviger in je schoenen te staan en steeds opnieuw met goede moed aan je studies te beginnen.


 • zelfregulatie

om leren om te gaan met feedback en goede keuzes te kunnen maken in je schoolwerk en aanpak.  Zo werk je gericht verder aan je groeiproces.


SCHOLEN en LEERKRACHTEN


Groeien in


 • professionalisering

      omdat er in de onderwijswereld steeds van alles in beweging is. Wie op nieuwe noden inspeelt, stelt zichzelf,

      zijn team en leerlingen in staat om zich verder te kunnen ontwikkelen.


      Educa wil op basis van ervaring en kennis ondersteuning aanbieden in de vorm van teambegeleiding,

      opleiding en workshops. Dit kan op vlak van leerbegeleiding en taalontwikkelend lesgeven. 


BESCHIKBAAR: 'Slim leren' - leren leren in de eerste graad in de 21ste eeuw

                                   

 • planning en organisatie,

          dag-, week- en examenplanning

          omgaan met groepswerken ...         

 • breinvriendelijk leren:

     verwerken van leerstof (informatie) volgens het 4-fasenplan OVUR ,

     verwerken van woordenschat, definities ...

 • inzichtelijk leren: mindmapping, conceptmappen,
 • begrijpen en ontleden van opdrachten,
 • inzetten van multimedia en omgaan met bronnen

Meer info/bestelling Slim leren.