Werken aan leerstrategieën en studievaardigheden

in het basisonderwijs (4de, 5de en 6de leerjaar)

 • organisatie en planning
 • maken van de schooltas,
 • opstellen van een eenvoudige planning,
 • werken met (digitale) agenda,
 • uitvoeren van zelfcontrole,
 • werken aan orde en stiptheid,
 • organiseren van de studieruimte …


 • verwerken van leerstof
 • aanwenden van geschikte leesstrategieën,
 • leren verkennen van leerstof,
 • eenvoudige schema's maken,
 • zinvol inzetten van hulpmiddelen ...


 • memoriseren van leerstof
 • eenvoudige leerhulpmiddeltjes


 • concentratie en motivatie
 • jezelf beter leren kennen en beter leren concentreren


 • organisatie en planning
 • maken van de schooltas,
 • opstellen van een dag–, week- en examenplanning,
 • werken met (digitale) agenda,
 • uitvoeren van zelfcontrole,
 • werken aan orde en stiptheid,
 • aanbrengen van overzicht en structuur in de werkmappen,
 • organiseren van de studieruimte …


 • verwerken van leerstof
 • aanwenden van geschikte leer– en leesstrategieën,
 • leren verkennen van leerstof,
 • onderscheiden hoofd– en bijzaken,
 • schematiseren en structureren,
 • zinvol inzetten van hulpmiddelen ...


 • memoriseren van leerstof
 • tips en tricks voor soepel en breinvriendelijk leren,
 • inzichtelijk leren...


 • concentratie en motivatie
 • omgaan met en het buitenspel zetten van afleiders,
 • scherpstellen van doelen,
 • aanscherpen van de intrinsieke motivatie ...


Werken aan leerstrategieën en studievaardigheden

voor hogere studies

 • organisatie en planning
 • opstellen van een  week- en examenplanning,
 • uitvoeren van zelfcontrole,
 • aanbrengen van overzicht en structuur in de werkmappen,
 • organiseren van de studieruimte …


 • verwerken van leerstof
 • aanwenden van geschikte leer– en leesstrategieën,
 • leren verkennen van leerstof,
 • onderscheiden hoofd– en bijzaken,
 • schematiseren en structureren,
 • zinvol inzetten van hulpmiddelen ...


 • memoriseren van leerstof
 • tips en tricks voor soepel en breinvriendelijk leren,
 • inzichtelijk leren...


 • concentratie en motivatie
 • omgaan met en het buitenspel zetten van afleiders,
 • scherpstellen van doelen,
 • aanscherpen van de intrinsieke motivatie ...


Werkwijze

Door middel van een uitgebreid intakegesprek brengen we de sterke punten en werkpunten in beeld. Waar zinvol, kunnen hier ook genormeerde testen voor hoofdvakken als Nederlands en rekenen/wiskunde ingezet worden. De leerbegeleider stelt vervolgens een begeleidingsplan op jouw maat op. Dat plan bespreken we samen met jou en je ouders (voor studenten kan dat ook zonder tussenkomst van de ouders). Tijdens de begeleiding gaan we met jouw lesmateriaal aan de slag. Regelmatig hebben we gesprekken over jouw vorderingen en over wat wel en niet helpt om te 'groeien' in je studievaardigheden.


Voor leerlingen uit het basisonderwijs zetten we eerste stappen in het leren leren als voorbereiding op het secundair onderwijs. Ook hiervoor biedt Educa een leertraject op maat aan.

Inzetten van genormeerde testen

Voor hoofdvakken als Nederlands en rekenen/wiskunde werkt Educa met genormeerde testen (leerjaar 1 basisonderwijs t.e.m. leerjaar 4 S.O.). Die kunnen helpen om het leerniveau te bepalen, maar geven ook informatie over waar je goed en minder goed scoort op de verschillende leerdomeinen voor Nederlands en rekenen/wiskunde.

Bij het aanreiken van leerstrategieën kunnen we hiermee rekening houden, maar wordt er niet vakinhoudelijk gewerkt aan eventuele tekorten.

Voor Nederlands kan er via Educa verder bekeken worden hoe we jou kunnen helpen. Blijken er tekorten te zijn voor rekenen/wiskunde word je doorverwezen naar een coach die je hiermee prima kan helpen. Je krijgt een verslag mee waarin staat wat je goed en minder goed beheerst. Zo kan ook deze coach je gericht helpen. Nadien kun je opnieuw een test afleggen om te kijken hoe ver je gegroeid bent.


Voor leerlingen vanaf het tweede jaar secundair onderwijs kunnen taaltesten voor Engels ingezet worden.


Lees meer over het inzetten van genormeerde toetsen.


Voorbeelden uit het dagelijkse leven

Mats zit nu ruim een maand in het eerste jaar secundair onderwijs. Hij heeft het er naar zijn zin. Hoewel het studeren niet vanzelf gaat, begint hij dagelijks gemotiveerd aan zijn taken en lessen. Wanneer Mats zijn cijfers bekijkt, vallen ze echter tegen. De resultaten stemmen niet overeen met de geleverde inspanningen. Zowel zijn ouders als hijzelf weten niet meteen waar de oorzaak van de mindere resultaten ligt.


Op zijn eerste rapport behaalt Pieter, die het derde S.O. jaar begonnen is, onvoldoendes op biologie, geschiedenis en Nederlands. Op de studievakken behaalde hij in de eerste graad vaak matige resultaten en ook Nederlands ligt hem minder. Zowel zijn ouders als hijzelf weten niet meteen van welk hout pijlen maken. Hoe kunnen ze hem het beste begeleiden?

De elfjarige Fien kan zich moeilijk organiseren. Taken en toetsen worden vaak half afgewerkt of ingestudeerd omdat ze erg chaotisch werkt. Regelmatig staat er een aantekening in haar schoolagenda met de boodschap dat ze het nodige schoolgerei niet bij zich heeft. Fien heeft vast en zeker het inzicht in de leerstof, maar verliest kostbare punten omwille van het gebrek aan een efficiënte organisatie van haar studies.

Elien is met veel enthousiasme aan het eerste jaar politieke wetenschappen begonnen. In de middelbare school ondervond ze weinig studieproblemen. Na een tweetal maanden aan de universiteit de lessen te hebben gevolgd, merkt ze dat de hoeveelheid leerstof wel erg veel wordt. Omdat ze nooit geleerd heeft om tijdig herhalingsmomenten in te bouwen, dreigt het enkele weken voor de eerste examenperiode mis te lopen. Elien ziet door de bomen het bos niet meer en slaat helemaal in paniek.

Workshop mindmapping

Tijdens de begeleiding kan er gewerkt worden rond het inzetten van breinwebtechnieken (mindmapping) om leerstof te verwerken. Deze technieken zijn multi-inzetbaar. Er kan gekozen worden voor een doorgedreven workshop om deze methodiek onder de knie te krijgen.


Lees hier meer over de workshop mindmapping


Prijzen

leerbegeleiding

tarief en inhoud

1 sessie (60 min.)

aan 40 euro / uur

> inhoud: leerbegeleiding, huisbezoek mogelijk*

intakegesprek en opstellen begeleidingsplan

aan 60 euro / intake

> inhoud: huisbezoek / afname 2 genormeerde

                testen /opstellen begeleidingsplan

genormeerde testen

zonder leerbegeleiding bij Educa

tarief en inhoud

taaltest Nederlands

- tekstbegrip

- woordkennis

- taalbeschouwing (spelling, woord- en zinsleer)

- luistervaardigheid

aan 25 euro voor 2 testen en verslag

taaltest Engels (2de jaar S.O.)

- tekstbegrip

- woordkennis

aan 25 euro voor 2 testen en verslag

test rekenen/wiskunde

- rekenen (getallen)

- verhoudingen

- leggen van verbanden

- meten en meetkunde

aan 25 euro voor 2 testen en verslag

* Huisbezoeken buiten de gemeenten Herent en Leuven worden met 5 euro per sessie op verplaatsing verhoogd.

Methode 'Slim leren'

Voor jongeren uit de eerste graad ontwikkelde Educa een praktisch werkboekje 'Slim leren' dat inzet op het leren plannen en organiseren en het verwerken van leerstof/informatie aan de hand van praktische, concrete stappenplannen. In het werkboekje zijn ook verschillende types planners opgenomen opdat de jongere kan ontdekken welk model hem het beste ligt.


Meer weten (proefkatern) of bestellen? Lees hier meer.