Taaltesten voor Nederlands

Educa werkt met 5 toetsen om het beheersingsniveau van de taalcomponenten in beeld te brengen:

 • technisch lezen
 • begrijpend lezen: woord-, zins- en tekstniveau
 • woordenschat
 • taalbeschouwing: woordspelling, werkwoordspelling en woord-en zinsleer
 • luisteren

De resultaten worden vertaald in beheersingsniveaus gekoppeld aan het Europees Referentiekader. Er wordt altijd een begin- en vervolgmeting afgenomen.


De testen kunnen afgenomen worden vanaf het eerste leerjaar basisonderwijs t.e.m. het derde/vierde jaar secundair onderwijs (m.u.v. de luistertoetsen)


Het bijspijkeren van het Nederlands kan via Educa. Dankzij het inzetten van deze toetsen beperken we ons niet tot 'klassieke' bijlessen Nederlands, maar tillen we ze naar een hoger niveau.  Lees hier meer.

Werken met genormeerde testen bij leerbegeleiding en taalondersteuning

 • om je vorderingen zichtbaar te maken: je ziet je vooruitgang (of werkpunten).
 • om heel gericht te kunnen werken zodat we niet onnodig (lang) blijven werken aan wat je al kunt.
 • omdat Educa een kwalitatieve ondersteuning en opvolging wil garanderen en daarvoor alles in het werk stelt.


Taaltesten voor Engels

Om het beheersingsniveau voor het vak Engels in beeld te brengen, doet Educa een beroep op 2 toetsen:

 • begrijpend lezen: woord-, zins- en tekstniveau
 • woordenschatDe resultaten worden vertaald in beheersingsniveaus gekoppeld aan het Europees Referentiekader. Er wordt altijd een begin- en vervolgmeting afgenomen.


De testen kunnen afgenomen worden vanaf het tweede jaar t.e.m. het vijfde jaar secundair onderwijs.


Educa kan geen remediëring aanbieden, maar maakt graag een verslag en verwijst je graag door naar een bijlesleerkracht Engels.

Testen voor rekenen/wiskunde

Tot slot kan ook het beheersingsniveau voor rekenen en wiskunde in beeld gebracht worden met behulp van volgende toetsen:

 • getallen
 • verhoudingen
 • meten en meetkunde
 • verbandenDe resultaten worden vertaald in beheersingsniveaus gekoppeld aan het Europees Referentiekader. Er wordt altijd een begin- en vervolgmeting afgenomen.


De testen kunnen afgenomen worden vanaf het eerste jaar t.e.m. het derde jaar secundair onderwijs.


Educa kan geen remediëring aanbieden, maar maakt graag een verslag en verwijst je door naar een bijlesleerkracht wiskunde.