ALGEMENE VISIE

Groeien in

  • studievaardigheden

      om de koffer aan leermethodes te verruimen zodat je in staat bent de meest efficiënte en effectieve methodiek te gebruiken bij het verwerken

      van nieuwe informatie.

      > begeleidingsstrategie: na een verkennend gesprek met jou (en je ouders) gaan we gericht aan de slag met eigen lesmateriaal. Tijdens het

         verwerken van de leerstof krijg je tal van praktische tips en tricks en werken we aan leerstrategieën die je voor veel vakken kunt gebruiken.

      > Lees hier meer.


  • taalontwikkeling

      omdat leren leren en tekstbegrip hand in hand gaan.

      > begeleidingsstrategie: vertrekkend vanuit genormeerde taaltesten werken we gericht aan de verschillende taalcomponenten (begrijpend lezen,

         woordenschat, spelling en andere taalbeschouwelijke elementen). Dankzij de taaltest krijgen we een goed beeld van je niveau en kunnen we     

         heel precies te werk gaan. Op het einde van de begeleiding of vooraf bepaalde periode nemen we een nieuwe test af om na te gaan in

         hoeverre je gegroeid bent en welke onderdelen je nog in de gaten moet houden.

      > Lees hier meer.


  • Zelfstandigheid en zelfvertrouwen

      om steviger in je schoenen te staan en steeds opnieuw met goede moed aan je studies te beginnen.

      > begeleidingsstrategie: Je krijgt hulpmiddelen en leermethodes aangereikt die je voor heel wat zaken kunt gebruiken (niet enkel voor school).

         Op geregelde tijdstippen evalueer je samen met de begeleider je vorderingen en krijg je inzicht in de stappen die je gezet hebt en die je

         geholpen hebben in je groeiproces. Hierop kun je verder bouwen.


  • zelfregulatie

      om leren om te gaan met feedback en goede keuzes te kunnen maken in je schoolwerk en aanpak.  Zo werk je gericht verder aan je

      groeiproces.

      > begeleidingsstrategie: Op taken en toetsen, maar ook op rapporten of andere beoordelingsfiches krijg je vaak een commentaar. Maar hoe ga

         je hiermee om? Hoe kun je jezelf helpen verbeteren?  Met de hulp van de begeleider krijg je inzicht in hoe leerkrachten te werk gaan en wat ze

        precies van jou verwachten. Je leert kritisch omgaan met je eigen studies om stappen te zetten in nieuwe schoolse uitdagingen. 
Efficiënt kunnen omgaan met informatie(bronnen) is in een maatschappij waarin informatie en kennis  op verschillende wijzen worden uitgewisseld en verworven een belangrijke vaardigheid. Educa wil hiervoor in twee luiken haar verantwoordelijkheid opnemen en werkt samen met ouders, schoolteams en onderwijsinstellingen aan het groeiproces van studievaardigheden en taalontwikkeling bij leerlingen en studenten. Onderzoek en persoonlijke ervaring hebben immers uitgewezen dat beide componenten in dit proces onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Educa stelt zichzelf als doel dat leerlingen en studenten zelfstandig aan de slag kunnen gaan om zichzelf verder te ontplooien.


Groeien in

  • professionalisering

      omdat er in de onderwijswereld steeds van alles in beweging is. Wie op nieuwe noden inspeelt, stelt zichzelf, zijn team en leerlingen in staat om

      zich verder te kunnen ontwikkelen.


      Educa wil op basis van ervaring en kennis ondersteuning aanbieden in de vorm van teambegeleiding, opleiding en workshops. Dit kan op vlak

      van leerbegeleiding en taalontwikkelend lesgeven.


      > Lees hier meer over het volledige ondersteunende aanbod.


Over de coach en Educa


Jonathan Delestinne is geaggregeerde voor het secundair onderwijs voor Nederlands, geschiedenis en aardrijkskunde.

In zijn loopbaan volgde hij diverse nascholingen over leerbegeleiding en taalcoaching.

Naast zijn passie voor het lesgeven heeft hij ruim 18 jaar praktijkervaring (zowel privé als in schoolse context) in het ondersteunen en coachen van jongeren en studenten met studieorganisatorische en leerproblemen.

Tevens begeleidt hij jongeren in het groeien in hun taalvaardigheid.

Ook beleidsmakers en teams uit de onderwijssector doen een beroep op zijn advies en ondersteuning. Zo traint hij leer(ling)begeleiders en zorgcoördinatoren betreffende studiecoaching en werkt hij samen met schoolteams aan beleids- en begeleidingsplannen voor taalontwikkelend lesgeven.

Jonathan is verder nog actief als erkend onderwijsadviseur voor Vlaanderen bij Diatoetsen.

Een persoonlijke, positieve aanpak, een vlotte samenwerking en open communicatie tussen alle partijen, daar staat Jonathan voor.


Praktijkadres:


Educa

Hof Ter Neppenlaan 6

3020 Winksele


vlot bereikbaar via

  • E314, afrit 17 (Winksele)
  • Brusselsesteenweg en Brusselsepoort


Voor ouders, leerlingen en studenten zijn huisbezoeken regio Leuven (Wilsele, Heverlee, Kessel-Lo) - Herent (Winksele, Veltem-Beisem ...) - mogelijk zonder verplaatsingsonkosten.


Voor schoolbezoeken in de regio Leuven - Herent worden geen verplaatsingsonkosten aangerekend.Na aanmelding via het online formulier neemt Jonathan zo snel mogelijk contact met je op.